Hoërskool Oosterlig Skoollied

Hier waar ons voor ons toekoms staan
‘n eie weg te baan
met ons oë op Hom gerig
handhaaf ons met plig
ons leuse elke dag:
ons pluk die dag,
en trots dra ons die fakkels hoog.

Gryp elke werksgeleenheid aan,
en leer mekaar verstaan.
Aan die toekoms moet ons bou,
speel, werk, leer: getrou
ons leuse te behou
Carpe Diem.
‘n Trotsheid vir ons nageslag.