*dui vakname aan

Graad 8 en 9:

 Graad 8 & 9 verpligte vakke:
 Taal, geletterdheid en kommunikasie: *Afrikaans en *Engels
 *Kuns en Kultuur
 *Ekonomiese- en bestuurswetenskappe (Besigheidstudie, Rekeningkunde en Rekenaarsvaardighede)
 *Menslike-sosiale wetenskappe (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 *Natuurwetenskappe
 *Tegnologie
 *Lewensoriëntering
 *Wiskundige wetenskappe

Graad 10 tot 12:

 Graad 10 – 12: 4 verpligte vakke
 *Afrikaans (Amptelike Huistaal)  #
 *Engels (1e addisionele taal)  #
 *Wiskunde  #      OF *Wiskundige geletterdheid  #
 *Lewensoriëntering
 + Vak (tel as 8ste vak)
 *Drama  # vir Graad 10 en 11 vanaf 2012 – geskied na skool

NSS-vakke =  # 4 x 50% = Universiteitstoelating (4)

LET WEL: benodig 25 leerlinge om ‘n vak aan te bied.


 

 

Kontak ons gerus met jou vrae: