GRAAD 9 AANLYN SKOOL

Graad 9’s, DONDERDAG is julle dag!

Kry julle opdragte elke DONDERDAG op een van hierdie drie maniere:

  1. Graad 9 leerders kry opdragte vanaf die webblad (hierdie blad), indien hulle toegang het tot die internet.
  2. Graad 9 leerders kan die hardekopie van die opdrag afhaal by die skoolhek op DONDERDAG.
  3. Graad 9 leerders kan opdragte afhaal op ‘n DONDERDAG by oplaaipunte van skoolbussies
    (Indien bogenoemde opsies nie moontlik is nie).
  4. Die opdrag kan deur vakpersoneel versprei word deur die WhatsApp groepe.

Hoe gee jy jou opdrag weer in?

* Maak seker dat jy jou opdrag weer VOLGENDE DONDERDAG ingee by:                                                                                

  1. Graad 9 leerders kan die hardekopie van die voltooide opdrag INGEE by die skoolhek op DIE VOLGENDE DONDERDAG.
  2. Graad 9 leerders kan die hardekopie van die voltooide opdrag INGEE by oplaaipunte van skoolbussies op die VOLGENDE DONDERDAG.

GR 9 Werksopdragte

AFRIKAANS HUISTAAL

Uitgegee: 16 Julie 2020

16 Julie – Gr. 9 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Donderdag 23 Julie 2020

Uitgegee: 09 Julie 2020

9 Julie – Gr. 9 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Donderdag 16 Julie 2020

Uitgegee: 25 Junie 2020

25 Junie – Gr. 9 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Donderdag 2 Julie 2020

Uitgegee: 18 Junie 2020

18 Junie – Gr. 9 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Donderdag 25 Junie 2020

Uitgegee: 11 Junie 2020

11 Junie – Gr. 9 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Donderdag 18 Junie 2020

Uitgegee: 4 Junie 2020

4 Junie – Gr. 9 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Donderdag 11 Junie 2020

ENGELS

Uitgegee: 16 Julie 2020

16 Julie – Gr. 9 – Engels

Handig in: Harde kopie op Donderdag 23 Julie 2020

Uitgegee: 09 Julie 2020

9 Julie – Gr. 9 – Engels

Handig in: Harde kopie op Donderdag 16 Julie 2020

Uitgegee: 25 Junie 2020

25 Junie – Gr. 9 – Engels

Handig in: Harde kopie op Donderdag 2 Julie 2020

Uitgegee: 18 Junie 2020

18 Junie – Gr. 9 – English

Handig in: Harde kopie op Donderdag 25 Junie 2020

Uitgegee: 11 Junie 2020

11 Junie – Gr. 9 – Engels

Handig in: Harde kopie op Donderdag 18 Junie 2020

Uitgegee: 4 Junie 2020

4 Junie – Gr. 9 – English

Handig in: Harde kopie op Donderdag 11 Junie 2020

WISKUNDE

Uitgegee: 16 Julie 2020

16 Julie – Gr. 9 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 23 Julie 2020

Uitgegee: 09 Julie 2020

9 Julie – Gr. 9 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 16 Julie 2020

Uitgegee: 25 Junie 2020

25 Junie – Gr. 9 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 2 Julie 2020

Uitgegee: 18 Junie 2020

18 Junie – Gr. 9 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 25 Junie 2020

Uitgegee: 11 Junie 2020

11 Junie – Gr. 9 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 18 Junie 2020

Uitgegee: 4 Junie 2020

4 Junie – Gr. 9 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 11 Junie 2020

SKEPPENDE KUNSTE

Uitgegee: 16 Julie 2020

16 Julie – Gr. 9 – Skeppende kunste

Handig in: Harde kopie op Donderdag 23 Julie 2020

Uitgegee: 09 Julie 2020

9 Julie – Gr. 9 – Skeppende kunste

Handig in: Harde kopie op Donderdag 16 Julie 2020

Uitgegee: 25 Junie 2020

25 Junie – Gr. 9 – Skeppende kunste

Handig in: Harde kopie op Donderdag 2 Julie 2020

Uitgegee: 18 Junie 2020

18 Junie – Gr. 9 – Skeppende kunste

Handig in: Harde kopie op Donderdag 25 Junie 2020

Uitgegee: 11 Junie 2020

11 Junie – Gr. 9 – Skeppende kuns

Handig in: Harde kopie op Donderdag 18 Junie 2020

Uitgegee: 4 Junie 2020

4 Junie – Gr. 9 – Skeppende Kunste

Handig in: Harde kopie op Donderdag 11 Junie 2020

GEOGRAFIE

Uitgegee: 16 Julie 2020

16 Julie – Gr. 9 – Aardrykskunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 23 Julie 2020

Uitgegee: 09 Julie 2020

9 Julie – Gr. 9 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 16 Julie 2020

Uitgegee: 25 Junie 2020

25 Junie – Gr. 9 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 2 Julie 2020

Uitgegee: 18 Junie 2020

18 Junie – Gr. 9 – Aardrykskunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 25 Junie 2020

Uitgegee: 11 Junie 2020

11 Junie – Gr. 9 – Aardryskunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 18 Junie 2020

Uitgegee: 4 Junie 2020

4 Junie – Gr. 9 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 11 Junie 2020

GESKIEDENIS

Uitgegee: 16 Julie 2020

16 Julie – Gr. 9 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Donderdag 23 Julie 2020

Uitgegee: 09 Julie 2020

9 Julie – Gr. 9 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Donderdag 16 Julie 2020

Uitgegee: 25 Junie 2020

25 Junie – Gr. 9 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Donderdag 2 Julie 2020

Uitgegee: 18 Junie 2020

18 Junie – Gr. 9 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Donderdag 25 Junie 2020

Uitgegee: 11 Junie 2020

11 Junie – Gr. 9 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Donderdag 18 Junie 2020

Uitgegee: 4 Junie 2020

4 Junie – Gr. 9 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Donderdag 11 Junie 2020

LO

Uitgegee: 16 Julie 2020

16 Julie – Gr. 9 – LO

Handig in: Harde kopie op Donderdag 23 Julie 2020

Uitgegee: 09 Julie 2020

9 Julie – Gr. 9 – LO

Handig in: Harde kopie op Donderdag 16 Julie 2020

Uitgegee: 25 Junie 2020

25 Junie – Gr. 9 – LO

Handig in: Harde kopie op Donderdag 2 Julie 2020

Uitgegee: 18 Junie 2020

18 Junie – Gr. 9 – LO

Handig in: Harde kopie op Donderdag 25 Junie 2020

Uitgegee: 11 Junie 2020

11 Junie – Gr. 9 – Lewensoriëntering

Handig in: Harde kopie op Donderdag 18 Junie 2020

Uitgegee: 4 Junie 2020

4 Junie – Gr. 9 – Lewensoriëntering

Handig in: Harde kopie op Donderdag 11 Junie 2020

TEGNOLOGIE

Uitgegee: 16 Julie 2020

16 Julie – Gr. 9 – Tegnologie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 23 Julie 2020

Uitgegee: 09 Julie 2020

9 Julie – Gr. 9 – Tegnologie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 16 Julie 2020

Uitgegee: 25 Junie 2020

25 Junie – Gr. 9 – Tegnologie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 2 Julie 2020

Uitgegee: 18 Junie 2020

18 Junie – Gr. 9 – Tegnologie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 25 Junie 2020

Uitgegee: 11 Junie 2020

11 Junie – Gr. 9 – Tegnologie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 18 Junie 2020

Uitgegee: 4 Junie 2020

4 Junie – Gr. 9 – Tegnologie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 11 Junie 2020

RTT

Uitgegee: 16 Julie 2020

16 Julie – Gr. 9 – RTT

Handig in: Harde kopie op Donderdag 23 Julie 2020

Uitgegee: 09 Julie 2020

9 Julie – Gr. 9 – RTT

Handig in: Harde kopie op Donderdag 16 Julie 2020

Uitgegee: 25 Junie 2020

25 Junie – Gr. 9 – RTT

Handig in: Harde kopie op Donderdag 2 Julie 2020

Uitgegee: 18 Junie 2020

18 Junie – Gr. 9 – RTT

Handig in: Harde kopie op Donderdag 25 Junie 2020

Uitgegee: 11 Junie 2020

11 Junie – Gr. 9 – RTT

Handig in: Harde kopie op Donderdag 18 Junie 2020

Uitgegee: 4 Junie 2020

4 Junie – Gr. 9 – RTT

Handig in: Harde kopie op Donderdag 11 Junie 2020

BEDRYFSEKONOMIE

Uitgegee: 16 Julie 2020

16 Julie – Gr. 9 – Bedryfsekonomie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 23 Julie 2020

Uitgegee: 09 Julie 2020

9 Julie – Gr. 9 – Bedryfsekonomie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 16 Julie 2020

Uitgegee: 25 Junie 2020

25 Junie – Gr. 9 – Bedryfsekonomie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 2 Julie 2020

Uitgegee: 18 Junie 2020

18 Junie – Gr. 9 – Bedryfsekonomie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 25 Junie 2020

Uitgegee: 11 Junie 2020

11 Junie – Gr. 9 – Bedryfsekonomie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 18 Junie 2020

Uitgegee: 4 Junie 2020

4 Junie – Gr. 9 – Bedryfsekonomie

Handig in: Harde kopie op Donderdag 11 Junie 2020

REKENINGKUNDE

Uitgegee: 16 Julie 2020

16 Julie – Gr. 9 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 23 Julie 2020

Uitgegee: 09 Julie 2020

9 Julie – Gr. 9 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 16 Julie 2020

Uitgegee: 25 Junie 2020

25 Junie – Gr. 9 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 2 Julie 2020

Uitgegee: 18 Junie 2020

18 Junie – Gr. 9 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 25 Junie 2020

Uitgegee: 11 Junie 2020

11 Junie – Gr. 9 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 18 Junie 2020

Uitgegee: 4 Junie 2020

4 Junie – Gr. 9 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Donderdag 11 Junie 2020

FISIESE WETENSKAP

Uitgegee: 16 Julie 2020

16 Julie – Gr. 9 – Fisiese wetenskap

Handig in: Harde kopie op Donderdag 23 Julie 2020

Uitgegee: 09 Julie 2020

9 Julie – Gr. 9 – Fisiese Wetenskappe

Handig in: Harde kopie op Donderdag 16 Julie 2020

Uitgegee: 25 Junie 2020

25 Junie – Gr. 9 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Donderdag 2 Julie 2020

Uitgegee: 18 Junie 2020

18 Junie – Gr. 9 – Fisiese Wetenskappe

Handig in: Harde kopie op Donderdag 25 Junie 2020

Uitgegee: 11 Junie 2020

11 Junie – Gr. 9 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Donderdag 18 Junie 2020

Uitgegee: 4 Junie 2020

4 Junie – Gr. 9 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Donderdag 11 Junie 2020

LEWENSWETENSKAP

Uitgegee: 16 Julie 2020

16 Julie – Gr. 9 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Donderdag 23 Julie 2020

Uitgegee: 09 Julie 2020

9 Julie – Gr. 9 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Donderdag 16 Julie 2020

Uitgegee: 25 Junie 2020

25 Junie – Gr. 9 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Donderdag 2 Julie 2020

Uitgegee: 18 Junie 2020

18 Junie – Gr. 9 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Donderdag 25 Junie 2020

Uitgegee: 11 Junie 2020

11 Junie – Gr. 9 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Donderdag 18 Junie 2020

Uitgegee: 4 Junie 2020

4 Junie – Gr. 9 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Donderdag 11 Junie 2020

GR 9 YouTube Klasse