GRAAD 8 AANLYN SKOOL

Graad 8’s, DINSDAG is julle dag!

Kry julle opdragte elke DINSDAG op een van hierdie drie maniere:

  1. Graad 8 leerders kry opdragte vanaf die webblad (hierdie blad), indien hulle toegang het tot die internet.
  2. Graad 8 leerders kan die hardekopie van die opdrag afhaal by die skoolhek op DINSDAG.
  3. Graad 8 leerders kan opdragte afhaal op ‘n DINSDAG by oplaaipunte van skoolbussies
    (Indien bogenoemde opsies nie moontlik is nie).
  4. Die opdrag kan deur vakpersoneel versprei word deur die WhatsApp groepe.

Hoe gee jy jou opdrag weer in?

* Maak seker dat jy jou opdrag weer VOLGENDE DINSDAG ingee by:                                                                                

  1. Graad 8 leerders kan die hardekopie van die voltooide opdrag INGEE by die skoolhek op DIE VOLGENDE DINSDAG.
  2. Graad 8 leerders kan die hardekopie van die voltooide opdrag INGEE by oplaaipunte van skoolbussies op die VOLGENDE DINSDAG.

GR 8 Werksopdragte

AFRIKAANS HUISTAAL

Uitgegee: 18 Augustus 2020

18 Augustus – Gr. 8 – Afrikaans

18 Augustus – Gr. 8 Afbakening Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 25 Augustus 2020

Uitgegee: 11 Augustus 2020

11 Augustus – Gr. 8 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 18 Augustus 2020

Uitgegee: 21 Julie 2020

21 julie – Gr. 8 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 28 Julie 2020

Uitgegee: 14 Julie 2020

14 Julie – Gr. 8 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 21 Julie 2020

Uitgegee: 7 Julie 2020

7 Julie – Gr. 8 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 14 Julie 2020

Uitgegee: 23 Junie 2020

23 Junie – Gr. 8 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 7 Julie 2020

Uitgegee: 9 Junie 2020

9 Junie – Gr. 8 – Afrikaans

16 Junie – Gr. 8 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 23 Junie 2020

Uitgegee: 2 Junie 2020

2 Junie – Gr. 8 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 9 Junie 2020

ENGELS

Uitgegee: 18 Augustus 2020

18 Augustus – Gr. 8 – Engels

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 25 Augustus 2020

Uitgegee: 11 Augustus 2020

11 Augustus – Gr. 8 – Engels

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 18 Augustus 2020

Uitgegee: 21 Julie 2020

21 Julie – Gr. 8 – Engels

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 28 Julie 2020

Uitgegee: 14 Julie 2020

14 Julie – Gr. 8 – Engels

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 21 Julie 2020

Uitgegee: 7 Julie 2020

7 Julie – Gr. 8 – Engels

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 14 Julie 2020

Uitgegee: 23 Junie 2020

23 Junie – Gr. 8 – English

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 7 Julie 2020

Uitgegee: 9 Junie 2020

9 Junie – Gr. 8 – English

16 Junie – Gr. 8 – English

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 23 Junie 2020

Uitgegee: 2 Junie 2020

2 Junie – Gr. 8 – English

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 9 Junie 2020

WISKUNDE

Uitgegee: 18 Augustus 2020

18 Augustus – Gr. 8 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 25 Augustus 2020

Uitgegee: 11 Augustus 2020

11 Augustus – Gr. 8 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 18 Augustus 2020

Uitgegee: 21 Julie 2020

21 Julie – Gr. 8 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 28 Julie 2020

Uitgegee: 14 Julie 2020

14 Julie – Gr. 8 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 21 Julie 2020

Uitgegee: 7 Julie 2020

7 Julie – Gr. 8 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 14 Julie 2020

Uitgegee: 23 Junie 2020

23 Junie – Gr. 8 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 7 Julie 2020

Uitgegee: 9 Junie 2020

9 Junie – Gr. 8 – Wiskunde

16 Junie – Gr. 8 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 23 Junie 2020

Uitgegee: 2 Junie 2020

2 Junie – Gr. 8 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 9 Junie 2020

SKEPPENDE KUNSTE

Uitgegee: 18 Augustus 2020

18 Augustus – Gr. 8 – Skeppende kunste

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 25 Augustus 2020

Uitgegee: 11 Augustus 2020

11 Augustus – Gr. 8 – Skeppende kunste

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 18 Augustus 2020

Uitgegee: 21 Julie 2020

21 Julie – Gr. 8 – Skeppende kuns

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 28 Julie 2020

Uitgegee: 14 Julie 2020

14 Julie – Gr. 8 – Skeppende kunste

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 21 Julie 2020

Uitgegee: 7 Julie 2020

7 Julie – Gr. 8 – Skeppende kunste

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 14 Julie 2020

Uitgegee: 23 Junie 2020

23 Junie – Gr. 8 – Skeppende kunste

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 7 Julie 2020

Uitgegee: 9 Junie 2020

9 Junie – Gr. 8 – Skeppende kunste

(16 Junie ingesluit)

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 23 Junie 2020

Uitgegee: 2 Junie 2020

2 Junie – Gr. 8 – Skeppende Kunste

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 9 Junie 2020

GEOGRAFIE

Uitgegee: 18 Augustus 2020

18 Augustus – Gr. 8 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 25 Augustus 2020

Uitgegee: 11 Augustus 2020

11 Augustus – Gr. 8 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 18 Augustus 2020

Uitgegee: 21 Julie 2020

21 Julie – Gr. 8 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 28 Julie 2020

Uitgegee: 14 Julie 2020

14 Julie – Gr. 8 – Geografie

14 Julie – Gr8. – Geografie Aantekeninge

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 21 Julie 2020

Uitgegee: 7 Julie 2020

7 Julie – Gr. 8 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 14 Julie 2020

Uitgegee: 23 Junie 2020

23 Junie – Gr. 8 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 7 Julie 2020

Uitgegee: 9 Junie 2020

9 Junie – Gr. 8 – Geografie

(16 Junie ingesluit)

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 23 Junie 2020

Uitgegee: 2 Junie 2020

2 Junie – Gr. 8 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 9 Junie 2020

GESKIEDENIS

Uitgegee: 18 Augustus 2020

18 Augustus – Gr. 8 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 25 Augustus 2020

Uitgegee: 11 Augustus 2020

11 Augustus – Gr. 8 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 18 Augustus 2020

Uitgegee: 21 Julie 2020

21 Julie – Gr. 8 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 28 Julie 2020

Uitgegee: 14 Julie 2020

14 Julie – Gr. 8 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 21 Julie 2020

Uitgegee: 7 Julie 2020

7 Julie – Gr. 8 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 14 Julie 2020

Uitgegee: 23 Junie 2020

23 Junie – Gr. 8 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 7 Julie 2020

Uitgegee: 9 Junie 2020

9 Junie – Gr. 8 – Geskiedenis

(16 Junie ingesluit)

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 23 Junie 2020

Uitgegee: 2 Junie 2020

2 Junie – Gr. 8 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 9 Junie 2020

LO

Uitgegee: 18 Augustus 2020

18 Augustus – Gr. 8 – LO

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 25 Augustus 2020

Uitgegee: 11 Augustus 2020

11 Augustus – Gr. 8 – LO

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 18 Augustus 2020

Uitgegee: 21 Julie 2020

Geen werksopdrag nie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 28 Julie 2020

Uitgegee: 14 Julie 2020

14 Julie – Gr. 8 – LO

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 21 Julie 2020

Uitgegee: 7 Julie 2020

7 Julie – Gr. 8 – LO

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 14 Julie 2020

Uitgegee: 23 Junie 2020

23 Junie – Gr. 8 – Lewensoriëntering

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 7 Julie 2020

Uitgegee: 9 Junie 2020

9 Junie – Gr. 8 – LO

(16 Junie ingesluit)

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 23 Junie 2020

Uitgegee: 2 Junie 2020

2 Junie – Gr. 8 – Lewensoriëntering

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 9 Junie 2020

TEGNOLOGIE

Uitgegee: 18 Augustus 2020

18 Augustus – Gr. 8 – Tegnologie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 25 Augustus 2020

Uitgegee: 11 Augustus 2020

11 Augustus – Gr. 8 – Tegnologie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 18 Augustus 2020

Uitgegee: 21 Julie 2020

21 Julie – Gr. 8 – Tegnologie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 28 Julie 2020

Uitgegee: 14 Julie 2020

14 Julie – Gr. 8 – Tegnologie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 21 Julie 2020

Uitgegee: 7 Julie 2020

7 Julie – Gr. 8 – Tegnologie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 14 Julie 2020

Uitgegee: 23 Junie 2020

23 Junie – Gr. 8 – Tegnologie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 7 Julie 2020

Uitgegee: 9 Junie 2020

9 Junie – Gr. 8 – Tegnologie

16 Junie – Gr. 8 – Tegnologie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 23 Junie 2020

Uitgegee: 2 Junie 2020

2 Junie – Gr. 8 – Tegnologie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 9 Junie 2020

RTT

Uitgegee: 18 Augustus 2020

18 Augustus – Gr. 8 – RTT

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 25 Augustus 2020

Uitgegee: 11 Augustus 2020

11 Augustus – Gr. 8 – RTT

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 18 Augustus 2020

Uitgegee: 21 Julie 2020

21 Julie – Gr. 8 – RTT

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 28 Julie 2020

Uitgegee: 14 Julie 2020

14 Julie – Gr. 8 – RTT

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 21 Julie 2020

Uitgegee: 7 Julie 2020

7 Julie – Gr. 8 – RTT

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 14 Julie 2020

Uitgegee: 23 Junie 2020

23 Junie – Gr. 8 – RTT

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 7 Julie 2020

Uitgegee: 9 Junie 2020

9 Junie – Gr. 8 – Rtt

16 Junie – Gr. 8 – Rtt

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 23 Junie 2020

Uitgegee: 2 Junie 2020

2 Junie – Gr. 8 – RTT

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 9 Junie 2020

BEDRYFSEKONOMIE

Uitgegee: 18 Augustus 2020

18 Augustus – Gr. 8 – Bedryfsekonomie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 25 Augustus 2020

Uitgegee: 11 Augustus 2020

11 Augustus – Gr. 8 – Bedryfsekonomie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 18 Augustus 2020

Uitgegee: 21 Julie 2020

21 Julie – Gr. 8 – Bedryfsekonomie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 28 Julie 2020

Uitgegee: 14 Julie 2020

14 Julie – Gr. 8 – Bedryfsekonomie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 21 Julie 2020

Uitgegee: 7 Julie 2020

Hersien: 7 Julie – Gr. 8 – Bedryfsekonomie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 14 Julie 2020

Uitgegee: 23 Junie 2020

23 Junie – Gr 8 – Bedryfsekonomie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 7 Julie 2020

Uitgegee: 9 Junie 2020

9 Junie – Gr. 8 – Bedryfsekonomie

16 Junie – Gr. 8 – Bedryfsekonomie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 23 Junie 2020

Uitgegee: 2 Junie 2020

2 Junie – Gr. 8 – Bedryfsekonomie

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 9 Junie 2020

REKENINGKUNDE

Uitgegee: 18 Augustus 2020

18 Augustus – Gr. 8 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 25 Augustus 2020

Uitgegee: 11 Augustus 2020

11 Augustus – Gr. 8 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 18 Augustus 2020

Uitgegee: 21 Julie 2020

21 Julie – Gr. 8 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 28 Julie 2020

Uitgegee: 14 Julie 2020

14 Julie – Gr. 8 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 21 Julie 2020

Uitgegee: 7 Julie 2020

7 Julie – Gr. 8 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 14 Julie 2020

Uitgegee: 23 Junie 2020

23 Junie – Gr. 8 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 7 Julie 2020

Uitgegee: 9 Junie 2020

9 Junie – Gr. 8 – Rekeningkunde Opdrag 2 en 3

(16 Junie ingesluit)

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 23 Junie 2020

Uitgegee: 2 Junie 2020

2 Junie – Gr. 8 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 9 Junie 2020

FISIESE WETENSKAP

Uitgegee: 18 Augustus 2020

18 Augustus – Gr. 8 – Fisiese wetenskap

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 25 Augustus 2020

Uitgegee: 11 Augustus 2020

11 Augustus – Gr. 8 – Fisiese wetenskap

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 18 Augustus 2020

Uitgegee: 21 Julie 2020

21 Julie – Gr. 8 – Fisiese wetenskap

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 28 Julie 2020

Uitgegee: 14 Julie 2020

14 Julie – Gr. 8 – Fisiese wetenskap

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 21 Julie 2020

Uitgegee: 7 Julie 2020

7 Julie – Gr. 8 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 14 Julie 2020

Uitgegee: 23 Junie 2020

23 Junie – Gr. 8 – Fisiese wetenskap

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 7 Julie 2020

Uitgegee: 9 Junie 2020

9 Junie – Gr. 8 – Fisiese Wetenskap

16 Junie – Gr. 8 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 23 Junie 2020

Uitgegee: 2 Junie 2020

2 Junie – Gr. 8 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 9 Junie 2020

LEWENSWETENSKAP

Uitgegee: 18 Augustus 2020

18 Augustus – Gr. 8 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 25 Augustus 2020

Uitgegee: 11 Augustus 2020

11 Augustus – Gr. 8 – Lewenswetenskappe

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 18 Augustus 2020

Uitgegee: 21 Julie 2020

21 Julie – Gr. 8 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 28 Julie 2020

Uitgegee: 14 Julie 2020

14 Julie – Gr. 8 – Lewenswetenskappe

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 21 Julie 2020

Uitgegee: 7 Julie 2020

7 Julie – Gr. 8 – Lewenswetenskappe

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 14 Julie 2020

Uitgegee: 23 Junie 2020

23 Junie – Gr. 8 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 7 Julie 2020

Uitgegee: 9 Junie 2020

9 Junie – Gr. 8 – Lewenswetenskappe Opdrag 2

16 Junie – Gr. 8 – Lewenswetenskappe Opdrag 3

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 23 Junie 2020

Uitgegee: 2 Junie 2020

2 Junie – Gr. 8 – Lewenswetenskappe

Handig in: Harde kopie op Dinsdag 9 Junie 2020

GR 8 YouTube Klasse