GRAAD 11 AANLYN SKOOL

Graad 11’s, VRYDAG is julle dag!

Kry julle opdragte elke VRYDAG op een van hierdie drie maniere:

  1. Graad 11 leerders kry opdragte vanaf die webblad (hierdie blad), indien hulle toegang het tot die internet.
  2. Graad 11 leerders kan die hardekopie van die opdrag afhaal by die skoolhek op VRYDAG.
  3. Graad 11 leerders kan opdragte afhaal op ‘n VRYDAG by oplaaipunte van skoolbussies
    (Indien bogenoemde opsies nie moontlik is nie).
  4. Die opdrag kan deur vakpersoneel versprei word deur die WhatsApp groepe.

Hoe gee jy jou opdrag weer in?

* Maak seker dat jy jou opdrag weer VOLGENDE VRYDAG ingee by:                                                                                

  1. Graad 11 leerders kan die hardekopie van die voltooide opdrag INGEE by die skoolhek op DIE VOLGENDE VRYDAG.
  2. Graad 11 leerders kan die hardekopie van die voltooide opdrag INGEE by oplaaipunte van skoolbussies op die VOLGENDE VRYDAG.

GR 11 Werksopdragte

AFRIKAANS HUISTAAL

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

ENGELS

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – Engels

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – Engels

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – English

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – English

19 Junie – Gr. 11 – English Task 4

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – English

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – English

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

WISKUNDE

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

WISKUNDE GELETTERDHEID

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – Wiskundige Geletterdheid

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – Wiskunde Geletterdheid

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 Wiskunde Geletterdheid

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – Wiskunde Geletterdheid

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – Wiskunde Geletterdheid

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – Wiskunde Geletterdheid

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

REKENINGKUNDE

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

GEOGRAFIE

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

LEWENSWETENSKAP

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

TOERISME

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – Toerisme

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – Toerisme

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – Toerisme

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – Toerisme

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – Toerisme

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – Toerisme

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

IGO

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – IGO

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – IGO

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – IGO

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – IGO

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – IGO

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – IGO

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

RTT

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – RTT

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – RTT

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – RTT

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – RTT

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – RTT

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – RTT

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

GASVRYHEID

Uitgegee: 21 Augustus 2020

geen

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – Gasvryheidstudie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – Gasvryheidstudie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – Gasvryheidstudie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – Gasvryheidstudies

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – Gasvryheidstudie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

GESKIEDENIS

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

EKONOMIE

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – Ekonomie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – Ekonomie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – Ekonomie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – Ekonomie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – Ekonomie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – Ekonomie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

BESIGHEIDSTUDIE

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – Besigheidstudies

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – Besigheidstudies

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – Besigheidstudies

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – Besigheidstudies

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – Besigheidstudies

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – Besigheidstudie

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

FISIESE WETENSKAP

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – Fisiese wetenskap

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – Fisiese wetenskap

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

LO

Uitgegee: 21 Augustus 2020

21 Augustus – Gr. 11 – LO

Handig in: Harde kopie op Vrydag 28 Augustus 2020

Uitgegee: 14 Augustus 2020

14 Augustus – Gr. 11 – LO

Handig in: Harde kopie op Vrydag 21 Augustus 2020

Uitgegee: 26 Junie 2020

26 Junie – Gr. 11 – LO

Handig in: Harde kopie op Vrydag 3 Julie 2020

Uitgegee: 19 Junie 2020

19 Junie – Gr. 11 – Lewensoriëntering

Handig in: Harde kopie op Vrydag 26 Junie 2020

Uitgegee: 12 Junie 2020

12 Junie – Gr. 11 – Lewensoriëntering

Handig in: Harde kopie op Vrydag 19 Junie 2020

Uitgegee: 5 Junie 2020

5 Junie – Gr. 11 – Lewensoriëntering

Handig in: Harde kopie op Vrydag 12 Junie 2020

GR 11 YouTube Klasse