GRAAD 10 AANLYN SKOOL

Graad 10’s, WOENSDAG is julle dag!

Kry julle opdragte elke WOENSDAG op een van hierdie drie maniere:

  1. Graad 10 leerders kry opdragte vanaf die webblad (hierdie blad), indien hulle toegang het tot die internet.
  2. Graad 10 leerders kan die hardekopie van die opdrag afhaal by die skoolhek op WOENSDAG.
  3. Graad 10 leerders kan opdragte afhaal op ‘n WOENSDAG by oplaaipunte van skoolbussies
    (Indien bogenoemde opsies nie moontlik is nie).
  4. Die opdrag kan deur vakpersoneel versprei word deur die WhatsApp groepe.

Hoe gee jy jou opdrag weer in?

* Maak seker dat jy jou opdrag weer VOLGENDE WOENSDAG ingee by:                                                                                

  1. Graad 10 leerders kan die hardekopie van die voltooide opdrag INGEE by die skoolhek op DIE VOLGENDE WOENSDAG.
  2. Graad 10 leerders kan die hardekopie van die voltooide opdrag INGEE by oplaaipunte van skoolbussies op die VOLGENDE WOENSDAG.

GR 10 Werksopdragte

AFRIKAANS HUISTAAL

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – Afrikaans

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

ENGELS

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – Engels

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – Engels

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – Engels

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – Engels

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – Engels

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 – English

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr 10 – English

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – English

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

WISKUNDE

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – Wiskunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

WISKUNDE GELETTERDHEID

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – Wiskunde Geletterdheid

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – Wiskunde Geletterdheid

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – Wiskunde Geletterdheid

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – Wiskunde geletterdheid

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – Wiskunde Geletterdheid

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 – Wiskunde Geletterdheid

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – Wiskunde Geletterdheid

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – Wiskunde Geletterdheid

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

REKENINGKUNDE

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – Rekeningkunde

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

GEOGRAFIE

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – Geografie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

LEWENSWETENSKAP

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – Lewenswetenskappe

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 – Lewenswetenskappe

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – Lewenswetenskap

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

TOERISME

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – Toerisme

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – Toerisme

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – Toerisme

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – Toerisme

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – Toerisme

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 Toerisme

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – Toerisme

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – Toerisme

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

IGO

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – IGO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – IGO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – IGO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – IGO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – IGO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 IGO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – IGO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – IGO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

RTT

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – RTT

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – RTT

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – RTT

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – RTT

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – RTT

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 – RTT

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – RTT

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – RTT

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

GASVRYHEID

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – Gasvryheidstudies

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – Gasvryheidstudies

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – Gasvryheidstudies

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – Gasvryheidstudie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – Gasvryheidstudie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 – Gasvryheidstudies

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – Gasvryheid

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – Gasvryheidstudie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

GESKIEDENIS

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – Geskiedenis

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

EKONOMIE

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – Ekonomie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – Ekonomie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – Ekonomie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – Ekonomie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – Ekonomie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 – Ekonomie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – Ekonomie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – Ekonomie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

BESIGHEIDSTUDIE

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – Besigheidstudies

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – Besigheidstudies

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – Besigheidstudies

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – Besigheidstudies

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – Besigheidstudies

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 – Besigheidstudies

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – Besigheidstudies

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – Besigheidstudie

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

FISIESE WETENSKAP

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – Fisiese wetenskap

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – Fisiese wetenskap

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – Fisiese wetenskap

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – Fisiese Wetenskap

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

LO

Uitgegee: 19 Augustus 2020

19 Augustus – Gr. 10 – LO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 26 Augustus 2020

Uitgegee: 12 Augustus 2020

12 Augustus – Gr. 10 – LO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 19 Augustus 2020

Uitgegee: 15 Julie 2020

15 Julie – Gr. 10 – LO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 22 Julie 2020

Uitgegee: 08 Julie 2020

8 Julie – Gr. 10 – LO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 15 Julie 2020

Uitgegee: 24 Junie 2020

24 Junie – Gr. 10 – LO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 1 Julie 2020

Uitgegee: 17 Junie 2020

17 Junie – Gr. 10 – LO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 24 Junie 2020

Uitgegee: 10 Junie 2020

10 Junie – Gr. 10 – LO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 17 Junie 2020

Uitgegee: 3 Junie 2020

3 Junie – Gr. 10 – LO

Handig in: Harde kopie op Woensdag 10 Junie 2020

GR 10 YouTube Klasse